Różnice w medycynie chińskiej i tradycyjnej są na tyle duże, że dostrzeże je nawet osoba nieinteresująca się tymi zagadnieniami. Medycyna chińska opiera się na kilku podstawowych założeniach, w których najważniejsze znaczenie ma energia życiowa. Od wiedzy i kompetencji lekarzy medycyny chińskiej zależy prawidłowe rozpoznanie schorzenia. Już na tym etapie można zauważyć różnice w diagnostyce chorób. W medycynie chińskiej diagnoza ma decydujące znaczenie, bowiem to właśnie od rozpoznania dolegliwości zależy dobór leczenia. Diagnostyka w medycynie chińskiej jest bardzo złożona. Początkowo opiera się na wywiadzie, podczas którego lekarz uważnie wypytuje pacjenta o zaobserwowane dolegliwości.

https://www.formeds.com.pl/produkt/369/F-MSM

Następnie lekarz słucha odgłosów wydawanych przez ciało. Wyłapuje wszelkie szmery. Istotny jest także ton głosu. Kolejnym etapem są oględziny ciała. Na końcu następuje dotyk. Ma on na celu ocenę stanu skóry. Za pomocą dotyku przeprowadza się badanie pulsu oraz określa temperaturę ciała.

http://www.fizjo-forma.pl/lp/rehabilitacja-lubon wybielanie zębów dentysta dentysta piątkowo w Poznaniu na Piątkowie