Warszawska Giełda Papierów Wartościowych jest publiczną instytucją, która ma na celu zapewnienie możliwości giełdowych obrotów. Obroty te dotyczą m.

in. papierów wartościowych – akcji, obligacji czy praw poboru.

Obroty na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych jest regulowany przez wewnętrzny regulamin giełdy, Komisję Nadzoru Finansowego oraz przez ustawy. Najważniejsze z ustaw, które regulują funkcjonowanie tejże giełdy to: ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym.

www.djkayslay.org

Warszawska giełda prowadzi też rynek spółek NewConnect a także rynek obligacji Catalyst. Zajmuje się także rynkiem energii poee.

Handel giełdowy na rynku wtórnym odbywa się natomiast dzięki działalności członków giełdy, przede wszystkim domów maklerskich oraz banków, które zajmują się prowadzeniem działalności maklerskiej.

Wydrukujesz u nas naklejki promocyjne dla swojej firmy Zobacz najnowsze kolekcję massimo dutti polska