Bardzo trudno jest, szczególnie w przypadku męskiej części młodzieży, ograniczyć i nadzorować czas przeznaczony na gry komputerowe, jednakże cały czas musimy być świadomi konsekwencji i starać się współuczestniczyć w życiu dzieci tak, aby nie popadły w ten nałóg.

Pamiętajmy, że wirtualny świat to świat wyimaginowany, świat gdzie bardzo prosto strzela się do przeciwnika pozbawiając życia.

To świat, w którym przemoc jest na porządku dziennym, gdzie człowiek potrafi całkowicie stracić poczucie rzeczywistości.

Niesie to za sobą tak wielkie zagrożenia, w przypadku szczególnie młodych ludzi, zmieniając i wypaczając świat rzeczywisty, powodując rezygnację ze wszystkich dodatkowych zajęć, z różnych form spędzania czasu wolnego, na rzecz gier.

Musimy zdawać sobie z tego faktu sprawę i już od najmłodszych lat wprowadzić reżim czasowy oraz nadzór, nad jakością gier, które stają się udziałem naszych dzieci, po to abyśmy w późniejszym czasie nie musieli borykać się z takowym uzależnieniem.

14.

salon optyczny okulary Bydgoszcz badania okulistyczne https://greyhoundcandle.pl/