Zdecydowana większość mieszkańców Indii wyznaje hinduizm. Święta odgrywają znaczącą rolę w kulturze Indii. Warto jednak wspomnieć, że niektóre z nich mają charakter wyłącznie regionalny. Te najważniejsze obchodzone są na terenie całego kraju. Znaczna część indyjskich świąt ma charakter religijny. Do jednych z najważniejszych świąt z pewnością można zaliczyć diwali. Święto to uznawane jest za bardzo radosne, bowiem podczas jego trwania hindusi wystawiają przed swoje domy zapalone lampki oliwne.

W ten sposób ukazują przewagę światła nad ciemnością. Bardzo popularne jest także święto holi. Zwane jest ono inaczej wiosennym zrównaniem dnia i nocy. W zależności od regionu Indii, święto to poświęcone jest konkretnemu bogowi. Z kolei ramanavami jest świętem, które upamiętnia urodziny Ramy. Święto to obchodzone jest na przełomie marca i kwietnia. W tym okresie w hinduskich świątyniach zapalane są lampki.

Artyści odgrywają także poszczególne fragmenty Ramajany.

schodołaz gąsienicowy www.waytoimagine.com